رزومه
رزومه

مهارت های من و
تجربیات شغلی

پیمایش به پایین
نرگس فرزانه
نرگس فرزانه
کارشناس ارشد علوم تربیتی
  • محل اقامت:
    ترکیه
  • شهر:
    استانبول
سابقه کاری
مسئول منابع انسانی شرکت یسنا پارس
مهر 1387 - خرداد 1390
دیپلم
مدیر داخلی استارت اپ ریس نت
مهر 1390 - تا کنون
لیسانس
کوچ و تسهیلگر
مهر 1396 - تا کنون
مربی مهارت های زندگی
خرداد 1395
سازنده محتوی آموزشی
مهر 1398 - هم اکنون
© تمامی حقوق محفوظ می باشد.
ایمیل: n.k.farzane@gmail.com
ارسال پیام
ارسال پیام

    * اطلاعات شما محفوظ خواهد ماند.